NAZAR

Kem Farsça kötü-fena anlamına gelir, göz de bakış kelimesi yerine kullanılır, yani nazar için 'kötü bakış' diyebiliriz. Kem gözlü birinin canlı veya cansız bir madde üzerinde, kıskançlık-haset yada birşeyi aşırı beğenme gibi duygularla, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde negatif etkide bulunmasına nazar değmesi denilir.

Bu inanışın kökeni çok eskiye dayanmakta, ilkel toplumlarda dahi bu inanışın var olduğu düşünülmektedir. Yazılı kaynaklarda M.Ö. 9. yüzyılda kurulan Antik Roma çağından beri rastlanmaktadır. Kökeni M.Ö. 6. yüzyıla dayanan Zerdüştlük'te de değinilmektedir. Yİne aynı kaynaklarda özellikle yaşlı ve/veya çocuksuz kadınların, renkli gözü insanların ve fiziksel engellilerin nazarının daha çok değdiğine inanılmıştır.

Nazar inancı, Türk, Yahudi İran, Arap yarımadası, Hindistan, Avrupa, Slav halkları, Akdeniz ve Latin Amerika'da halen aktif bir şekilde görülmektedir. Kur'an'da nazar duası vardır. Kendi inanışlarına göre Yaradan'ın ismini zikretmek, üzerlik tohumu yakmak, ateşe tuz atmak, göze sürme çekmek, bazı dua veya koruyucu kelimeler ve hareketler gibi çeşitli ritüeller ile bu negatif durum defedilmeye çalışılır. Muska , kabalist ya da büyü içeren obje veya yazılar, doğadan alınan ve nazara iyi geldiği düşünülen üzerlik ve benzeri bitkilerden yapılan eşyalardan, savaşçıların zırhlarına, şapka ve mücevherlere yapılan motiflere kadar geniş bir yelpaze vardır. En çok görülen şekil gözdür, bu elin içinde de olabilir. Nal, aslan, balık, tavus kuşu, hilal, yılan, nazar boncuğu en çok kullanılan şekillerdir. Bazı toplumlarda koruma ve etkileri giderme üzerine profesyonelleşmiş kişiler dahi vardır. Bu kişiler ölümlerine yakın, bu güçlerini başka birine devrederler. Buna el verme denir. Nazarı çıkaran kişi, ritüelin başarılı olduğunun göstergesi olarak esner.

Bu noktada, halk arasındaki tabir ile yıldız düşüklüğüne değinmek lazım. Atalarınıza tılsım, büyü, musallat yada ağır nazar gibi negatif enerjiler gönderilmiş ise, nazar gibi dış etmenler sizde daha etkin bir rol oynayabilir. Bu durum, enerji katmanlarınızda zayıflık, hayatınızda da negatif bir oluşum yaratabilir. Bu tip kişiler 'yıldızım düşük' kalıbını edinir ve 'bana çok nazar değiyor' derlerse, nazar kapısını da sonuna kadar açarlar. Burada yanılgıya düşmemek lazım. Bu kapı açılmasa da nazar enerjisi vardır ve kişi az yada çok bu etkinin altındadır.

İnsan acı dolu, ağlanılan bir ortama girdiğinde, hemen o ortamın enerjisine bürünür veya insanların şen şakrak olduğu bir ortamda ise içini bir mutluluk kaplar. Bu durumu nazar enerjisine göre yorumlarsak; Bizler evrende birbiri ile etkileşim içinde olan varlıklarız. Nazar da özellikle gözlerden çıktığı kabul edilen negatif bir enerji tipidir.Evrensel yasalara göre birşeyin zıttı, sonucu nötrler. Kişi gerekli eğitimi alır ve kendisini yeterli miktarda pozitif enerji ile doldurursa negatif enerji nötrlenir. Bir diğer deyişle topraklanır ve etkisini kaybeder. İkincil çözümde pozitif enerji, ehil bir kişiden size transfer edilir ise nazar üzerinizden çıkarılabilir