Büyü

İnsanoğlu en eski çağlardan beri doğaüstü, mistik ve paranormal yöntemlerle diğer insanlara ya da olaylara etki etmeyi arzulamıştır. Büyü denilen bu yöntemler tabiatüstü, gizli ve karanlık güçlerle kurulan ilişkilerle ya da gizli güçleri olduğuna inanılan nesnelerle, zararlı bazı sonuçlar elde etmek için yapılan ritüeller ve uygulamalardır.

Büyü; Büy, Büğ, Böğ kökünden türemiştir. Etkileme, yayılma, örtme, kapatma anlamlarına gelir. İnsanların maddi ya da manevi bakımdan çıkar sağlamak amacıyla yaptığı bu uygulamalar tüm dinler tarafından yasaklanmıştır. İslamiyette de haram kılınmıştır. Bu doğaüstü ve kötü yöntemler geçmişten günümüze kadar süregelmiş, her zaman bu yöntemi kullananların menfaatleri için başkalarına zarar gelmesini istemelerinden ibaret olmuştur. Halk arasında Ak Büyü- Kara Büyü olarak ikiye ayrılsa da büyünün Ak'ı, Kara'sı olmaz. Her türlü büyü günah ve yasaktır.

Büyünün tüm dinlerde yasak olmasının en önemli nedenlerinden biri, uygulama sırasında negatif ve karanlık güçlerin olaya müdahil olmasıdır. Bir diğeri de özgür iradeye yapılan müdehaledir. Yüce Yaratıcı'nın bile müdehale etmediği özgür iradeye yapılan dışardan bir etki hiç kimse tarafından kabul görmez.

Günümüzde büyünün birçok çeşidi bulunmaktadır. İnternet ortamında herşeye çare bulabileceğini söyleyen insanlara rastlamak mümkündür. Zor duruma düşüldüğünde başvurulacak son çare olarak görünen bu yöntemler aslında hiçbir sorunun çaresi olmadığı gibi uzun vadede beraberinde birçok karma ile yapana ve yaptırana geri dönmektedir.

Büyü yöntemleri arasında çeşitli malzemelerle karışım hazırlama, belirli kişiyi sembolize eden kuklalar hazırlama ve bu kukla üzerinde çeşitli ritüeller yapma, kan ve hayvan yağları kullanarak uygulamalar yapma, büyülü sözcükler kullanma, büyülü yazılar ve semboller sayılabilir.

Bir insanı kendine aşık etmek, karı kocayı ayırmak ya da birbirine bağlamak, bekar kimselerin kısmetini kapatmak ya da açmak, insanları kısır hale getirmek, kişilerin hastalanmalarını ya da ölmelerini sağlamak, mal veya ticaretin bozulmasına neden olmak, bir kişiyi insanlar arasında kötü hale düşürmek gibi birçok nedenle yapılan büyülerin farklı belirtisi olabilir.

Büyü, kişide yaşam kalitesinin düşmesinin yanısıra, aşırı yorgunluk, tedirginlik, tembellik, isteksizlik, mutsuzluk, hayattan zevk almama, kötü rüyalar,bedende uyuşma hissi, yalnız kalmaktan korkma ya da tam tersi aşırı yalnız kalma isteği, geceleri göğüste ağrı, nefeste daralma, takip edilme hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Tüm bu ruhsal değişimlerle kişi kendini tanıyamaz hale gelebilir. Yapılan büyünün farkedilmesi ve temizlenmesi sözkonusu olmazsa kişide akli sorunlar baş göstermeye başlayabilir. Bu durumda yardım alınması şarttır.

Hiçbir şekilde kutsalla ilişkisi bulunmayan ve ahlaki olmayan büyülerin gayesi daima çıkar sağlamak, Yaratıcının kudretinin üstünde birşey yapmak ya da bir amacı gerçekleştirmektir.

Büyüden kurtulmanın çeşitli yolları vardır. Felak- Nas sureleri gibi bazı sureleri okumak iyi gelebilir fakat büyünün yapılış amacına göre eğer büyü çok ağır ise bu işin ilmini bilen kişiler tarafından temizlenmesi gereklidir.

Bizler Uluslararası sertifikalara sahip, işinde yetkin, yılların tecrübesiyle bu işi profesyonel düzeyde yapmaktayız. Üzerinizde olabilecek büyüleri tespit ediyor ve temizlenmesini sağlıyoruz. Fotoğrafınız ve doğum tarihiniz ile başvurabilir, Ankara / Kızılay'daki ofisimizde veya online temizlenme seanslarına katılabilirsiniz.