Okültizm Nedir ?

Okült kelimesi 'Occultus' sözcüğünden türemiş olup etimolojik olarak Latincede gizli anlamına gelir. Okültizm, gizli bazı açıklanamayan hayatın yönlerinin ortaya çıkarıldığı ve inisiye yolu ile açığa çıkartılan, dış dünyadan tamamen kapalı hak edişe bağlı olarak insiye olmuş kişilere kademe kademe öğretilen bilgilerdir. Bu bilgiler insanı, doğayı ve arasındaki bağı inceleyen saklı öğretilerdir.
Okültik bilgiler, yüzyıllar boyunca ezoterik gelenekler ile medyum şaman gibi kişilerin kanal olması ile nesilden nesile aktarılmış bilgilerdir. O yüzden okültizm gizlidir. Sadece bilgileri almaya hazır hale gelen kişilere perdeler yavaş yavaş kaldırılarak aktarılmaktadır. Kısaca avam halkın sahip olamayacağı konularda bilgilerin ve doğaüstü diye adlandırılan, sezgi, kehanet ve madde boyutuna tesir etmek gibi bazı majikal olguların yada olayların tecrübe edilmesini sağlayan yöntemlerin bütünüdür.

Okültizm eski dilde gayb ilmi olarak da ifade edilmektedir. Okült bilimler maji, simya, hermetizm, kehanet, astroloji, teurji, psişürji, kabala şeklinde sıralanabilir. Okültizm ile ilgili alanlar Ezoterizm, hermeteizm, parapsikoloji, mistizm, spiritualizm, gnostisizm, neoplatonizm, neopsigorculuk, kabalik öğretilerdir. Altı bin yıla yakındır varlığını devam ettiren Okültizmin bilim anlayışı günümüzün bilim anlayışından farklıdır.
Okültizm de gizlilik esas alındığı için özellikle son üç yüz yıl öncesine kadar ciddi bir şekilde üstatlardan kalma sırlar korunmuştur. Fakat daha sonra matbaanın da icad edilmesi sonucunda okült kırıntılar denilebilecek bilgilerin yazıldığı kitaplar halkın okuma yazma bilen tabakasına ulaşmıştır. Yanlız Okült bilgileri anlamak ve idrak etmek ise bu bilgilere ulaşmaktan daha zordur. Okült bilgilerin anlamlandırılması ve ifade edilmesi kişinin bu alandaki yetkinlik seviyesine göre de değişiklik göstermektedir. Fakat idrak edebilen ve anlayan kişiler için yorumda farklılıklar dahi olsa özü aynıdır.

Okültizm kısaca, kadim zamanlardan bu tarafa mabetlerde mistik inisiyeler yolu ile aktarılarak bir sonraki nesile miras kalmış ve bu güne kadar gelmiştir. Fakat doğanın değiştiği gibi bu anlayış ve ritüeller kültürden kültüre değişiklik göstermekte ve değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır.


Bioenerji Manyetizma Nedir ?

Parapsikoloji Nedir Whatsapptan Bakım Analiz